Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) er organisert som en forening. Foreningen er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund under organisasjonsnummer 918 273 034, og har postadresse på Kvam i Gudbrandsdalen.

RKTs formål er opparbeidelse og drift av ski-, sykkel- og turløyper på Kvamsfjellet og
i nærliggende områder i Rondane slik at medlemmene, men også lokalbefolkningen, hyttefolk og turister får et best mulig løypetilbud. Virksomheten baserer seg på medlemskontingent, frivillige bidrag fra hytteeiere, fastboende, grunneiere, næringsliv og andre, samt dugnadsinnsats fra medlemmene.

RKT har ikke erverv til formål, og har ingen planer om å betale utbytte/overskudd til medlemmene.

mot rondane
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel