Styret i Kvamsfjellet Vel fra aug 2018

Rolle Navn Epost
Styreleder Eystein Brustuen eybrus@online.no
Styremedlem Christian Lund christian@skogenlund.no
Styremedlem Anita Heiberg ani.hei@hotmail.com
Styremedlem Bjørn Erik Jacobsen bjornerik@kimkran.no
Styremedlem Solveig Sigstadstø solveig.sigstadsto@gmail.com
Styremedlem Erik Bjertness erik.bjertness@multiconsult.no
Varamedlem Bente Brustuen Bråten bbbr@online.no
Varamedlem Mia Bergmann mia.bergmann@hotmail.com

Styret kan kontaktes via epost, eller gjennom kontaktskjemaet.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel