Styret i Kvamsfjellet Vel fra aug 2018

Rolle Navn Epost
Styreleder Eystein Brustuen eybrus@online.no
Styremedlem Ruth Barsten ruth.barsten@nrk.no
Styremedlem Kjersti Rudland kjersti.rudland@lillehammer.kommune.no
Styremedlem Bjørn Bergundhaugen bebergund@gmail.com
Styremedlem Erik Bjertness erik.bjertness@multiconsult.no
Styret kan kontaktes via epost, eller gjennom kontaktskjemaet.
Webside av Kompani Kvam © 2019 Kvamsfjellet Vel