Styret i Kvamsfjellet Vel fra aug 2018

Rolle Navn Epost
Styreleder Eystein Brustuen eybrus@online.no
Styremedlem Christian Lund christian@skogenlund.no
Styremedlem Gunhild Eide Teigen gueidte@outlook.com
Styremedlem Bjørn Erik Jacobsen bej@auksjonen.no
Styremedlem Solveig Sigstadstø solveig.sigstadsto@gmail.com
Styremedlem Torhild Solbakken torhild@ntu-as.no
Varamedlem Bente Brustuen Bråten bbbr@online.no
Varamedlem Venke Sletten venke.sletten@outlook.com

Styret kan kontaktes via epost, eller gjennom kontaktskjemaet.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel