Styret i Kvamsfjellet Vel fra aug 2018

Rolle Navn Epost
Styreleder Eystein Brustuen eybrus@online.no
Styremedlem Christian Lund christian@skogenlund.no
Styremedlem Unni Lundgard unnilu@hotmail.com
Styremedlem Bjørn Erik Jacobsen bjornerik@kimkran.no
Styremedlem Solveig Sigstadstø solveig.sigstadsto@gmail.com
Styremedlem Erik Bjertness erik.bjertness@multiconsult.no
Varamedlem Lene Haugen roakl@online.no
Varamedlem Tore Abrahamsen tore.abrahamsen@icloud.com

Styret kan kontaktes via epost, eller gjennom kontaktskjemaet.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel