Styret i Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag SA (RKT) består av:

Styreleder 
Personlig vara
Svein Andresen
Inga-Mari Krogh Martinsen
2019 - 2021På valg i 2021
Nestleder
Personlig vara
Henry Vassdokken
Ola Sunde
2018 - 2020På valg i 2020
Styremedlem
Personlig vara
Odleif Sæle
Bjarne O. Weikle
2019 - 2021På valg i 2021
Styremedlem
Personlig vara
Bente Brustuen Bråten
Geir Beitrusten
2018 - 2020På valg i 2020
Styremedlem
Personlig vara
Ole Kristian Rudland
Svein Erik Kamp
2019 - 2021På valg i 2021Styret i RKT er således bredt sammensatt av hytteeiere, personer og næringsdrivende bosatt lokalt, samt av representanter for Kvam Idrettslag og Kvamsfjellets Vel.

Revisor:
• Bjørn Bergundhaugen

Vekstra Regnskap Gudbrandsdalen, 2640 Vinstra, er engasjert som RKT’s regnskapsfører.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel