GI DIN STØTTE TIL SKILØYPER PÅ KVAMSFJELLET

Kvamsfjellet slik vi ønsker å oppleve det!

Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag (RKT) har som mål å sikre en god standard på skiløyper og traseer på Kvamsfjellet. Mot avtalt godtgjørelse kjører RKT også løyper til www.furusjoenrundt.no og i lysløypa til Kvam IL ved Kvamshytta.

Å sikre god kvalitet på et stort løypenett er kostnadskrevende. Budsjettet for løypekjøring en sesongen er kr. 500 – 600 000. Dette dekker driftskostnader og avskrivning for løypemaskin, oppdatering på Skisporet, stikking av løyper, vedlikehold og opparbeiding av traseer. Vi regner med at løypemaskina bør byttes ca. hvert 8-10 år. Det er en investering på ca 1,8 - 2 mill. kroner, og det er nødvendig å sette av midler hvert år for å møte investeringen.

Både lokal-befolkning, hytte- og campingvogneiere, gjester, næringsliv og Nord-Fron kommune har felles interesse av en stabil drift og god kvalitet på skisporene.


Vi trenger også DIN støtte og deltagelse for å opprettholde og drifte løyper og stier på Kvamsfjellet.

Bli medlem i RKT du også!

RKT SA ble stiftet i 2011 og omorganisert til en forening i 2016. Foreningen står foran en stor investering i ny løypemaskin. Det er derfor av stor betydning for å kunne sikre finansiering av ny maskin, at alle som benytter seg av fine skispor, deltar i dugnaden ved å melde seg inn i foreningen Medlemskontingenten som pt er kr 750,- i året går uavkortet til løypepreparering.


Økonomien er utfordrende og vi trenger flere andelseiere. Vi oppfordrer derfor alle til å tegne medlemsskap i RKT (for mer informasjon se www.kvamsfjellet.no). Flere medlemmer gir en forutsigbar og solid økonomi som gjør det mulig å tenke langsiktig. Husk at gode skiløyper er viktig for å opprettholde Kvamsfjellet som et attraktivt område. Medlemskapet er oppsigelig. 

 

Slik blir du medlem

Det eneste du trenger å gjøre er å innbetale kr. 900,- til turløypelagets konto 2095.19.51693.

Merk innbetalingen med din e-post adresse, slik at vi har den ved siden av navnet som automatisk vises på innbetalingsbilaget vi mottar. Krav på årlig medlemskontingent sendes ut i januar hvert år.


DET SNØR IKKE SKISPOR ! SKISPOR ER DUGNAD !  TAKK FOR AT DU BLIR MED PÅ DUGNADEN.

Med vennlig hilsen

Styret i Rondane Kvamsfjellet Turløypelag:-)

Har du spørsmål eller innspill kan du kontakte styreleder Svein Andresen: sveinan3@hotmail.com, telefon 982 07 220, eller Per Henry Vassdokken: perryv@live.no,  telefon 917 20 259.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel