Har du ideer til tiltak?

Her kan du komme med forslag til tiltak Kvamsfjellet Vel kan gjøre på fjellet.
Innsendinger vil bli publisert nedenfor.


Please complete the required fields.

Innsendinger:

19. februar 2021

En ide': Kan Velet ordne slik at det er mulig å dumpe skogs og hageavfall et bestemt sted på fjellet og at det hentes. Da slipper hver enkelt å kjøre til Kvam/Vinstra med tilhenger for å levere slik søppel.

19. februar 2021

En ide': Kan Velet ordne slik at det er mulig å dumpe skogs og hageavfall et bestemt sted på fjellet og at det hentes. Da slipper hver enkelt å kjøre til Kvam/Vinstra med tilhenger for å levere slik søppel.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel