Stort tomteoppkjøp på Kvamsfjellet

Publisert den 7. februar 2020
 av Kvamsfjellet Vel

Iflg avisa GD har nå Tinde Utvikling kjøpt opp ca 630 mål, hvorav det meste er regulert til landbruksformål. Omkring 30 mål av dette er regulert til utbygging. Områdene ligger nedenfor Rondablikk (på østsiden av Orvillingen) og ved Vassmillom.
Prislapp 9,3 mill. Selger er Sparebank 1 Gudbrandsdal. Tinde Utvikling søker nå Nord Fron kommune om konsesjon.

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel