I skiløypeplanen for vinteren 2022/23 vil det bli lagt vekt på kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger, fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 7, 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring. Det skilles mellom høyfrekvent og lavfrekvent kjøring og mellom hoved-, sekundær-, tilførsels- og scooter løyper.

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Følg med på Skisporet.no eller Face-book for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Løypa i Frydalen til Fiskedalssetrene er lagt om og har nå sitt utgangspunkt ved Frybrua og går på sørvestsiden av Frya mot Flakken og ikke om Kvamsnysætra.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

 

Hoved løyper:

Hovderunden Kort   Hovderunden Lang 

Skogsløype via Haugseter   Skogsløype via Langtjønn

Til Glitterdalen   Tjønnseter/Svarthaugbekken                      

Til Furusjøveien via Elgsvika   Til Kringseter via Blomseterdalen                                                        Kringseter-Vålåsjøseter                                     Avstikker til FV419 Skihytta   Avstikker Rondaplassen Fv419               Avstikker til Fv419 mot Tjønnseter/Lauvåshaug

Sekundær løyper: 

Frybrua - Fiskedalen – Bergemellom. Løypa er lagt om for vinteren 22/23 og går på vestsiden av Frya fra Frybrua og mot Flakken og ikke om Kvamsnysætra.

  

Lysløypa

 

Tilførsels løyper: 

Kvamsnysætra                 Lauvåshaugen 

Siltjønnlia   Lomtjønn – Krokbekkveien

Hovdemyra – Flakshøveien                             Rondaplassen-Gamle Nyseterveg            

Fryosen – Kolstadbakken-Hovdemyra

   

Scooter løyper

Flakshøa                               Furusjøen Kvamsvika-Luseby-Vassimillom  

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel