I skiløypeplanene for kommende vinter vil det bli lagt vekt på noe hyppigere kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger fredag - søndag, juleferie, vinterferie uke 8 og 9 og påskeferie. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring. Det skilles mellom høyfrekvent og lavfrekvent kjøring og mellom hoved-, sekundær-, tilførsels- og scooter løyper.

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Løypemaskinen kan ikke være alle steder samtidig. Det tar noen timer å kjøre opp alle løypene. Så følg med på Skisporet.no eller Face-book for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

Hovedløyper:
Hovderunden Kort
Hovderunden Lang
Skogsløype via Haugseter
Skogsløype via Langtjønn
Fjellsenteret til Bjørgebu
Til Glitterdalen
Til Furusjøveien
Til Kringseter
Kringseter-Vålåsjøseter
Avstikker til FV419 Skihytta
Avstikker Rondaplassen Fv 419
Avstikker opp til Fv 419 mot Tjønnseter/Lauåsh

Sekundær løyper: 
Tjønnseter om Svarthaugbekken
Kvamsnyseter - Fiskdalen – Bergemellom
Lysløypa

Tilførsels løyper: 
Nysæter
Lauåshaugen
Siltjønnlia
Fryosen – Røssumbu vika
Lomtjønn – Krokbekkveien
Hovdemyra – Flakshøveien
Hovdemyra – Kolstadbakke
Scooter løyper
Flakshøa
Furusjøen  
Sukkertoppen -Tjønnseter (inkl. Svarth.)
Lysløypa - Slåa - Tjønnseter
Hundekjøringsløyper (Ikke RKT ansvar)
Noen løyper rundt på Kvamsfjellet
Nyseter – Eldåbu (Trollløypa)   Sukkertoppen – Krøkla

SESONG-/KJØREPLAN RKT 2019 - 2010

November 
Lav kjørefrekvens, Hoved-løyper, tilførselsløyper

Desember 
01.12 -20.12 Lav kjørefrekvens Hoved-løyper, tilførselsløyper 
21.12 - 02.01 Høy kjørefrekvens alle løyper

Januar
Uke 1-2-3-4 lav kjørefrekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper, 

Februar og mars
Høy kjørefrekvens i vinterferieukene. Nysetra – Fiskedalen kjøres til og med
16.februar. Bergimellom – Fiskedalen kjøres til og med 1 mars og i påsken 4 -12. april

April
Høy kjørefrekvens i påsken, alle løyper ex Kvamsnysetra - Fiskedalen
Etter påske, lav frekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper

Lav kjørefrekvens: Kun fredag -søndag
Høy kjørefrekvens: Fredag-søndag men også noe i ukedagene

Hoved-løyper ferdig til kl. 08.30 
Sekundærløyper ferdig til kl. 11.30
Tilførsels løyper etter behov. 

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel