Hei, gode medlemmer i Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag! 

Vi vil med dette gi en kort orientering fra styret i RKT, - til dere som muliggjør gode skiløyper på Kvamsfjellet!

Styret og Hans Petter Ruststuen (ansvarlig for løypekjøringen siste sesong) har fått mange positive tilbakemeldinger for prepareringen av skiløyper. Dette er svært gledelig! Totalt er løypenettet på ca. 120 km, og løypemaskinen ble kjørt ca. 350 timer. I tillegg har flere bidratt med egeninnsats gjennom scooterkjøring. Det er også utført nye arbeid i form av vedlikehold av maskiner og utstyr, samt planlegging og tilrettelegging av virksomheten. Vi har evaluert sesongen, og samlet sett er styret godt fornøyd med den første hele driftssesongen for RKT. Hans Petter vil også kommende sesong være ansvarlig for løypeparering. Enkelte justeringer vil vi gjøre til neste sesong, blant annet små utbedringer på løypemaskinen og en mer fullstendig oppdatering av løypepreparering på Skisporet. På www.skisporet.no er det en oversikt over preparerte løyper, og informasjon fra RKT legges ut på www.kvamsfjellet.no. Vi vil videre produsere løypekart for salg og sette ut informasjonstavler med kart på viktige steder i løypenettet. Kartene kan kjøpes hos lokale næringsdrivende.

Det første årsmøtet i RKT ble holdt 5. april med 29 stemmeberettigede medlemmer til stede. Som vedlegg til denne e-posten legger vi ved presentasjon fra årsmøtet og referat, samt en presentasjon til årsmøtet i Kvamsfjellet Vel.

Økonomien til RKT er tilfredsstillende, men vi arbeider videre for å få enda flere til å tegne andeler og/eller å bidra med årlig økonomisk støtte. Vi er helt avhengige av at vi over tid klarer å bygge opp nok kapital til at vi kan fornye maskiner og annet utstyr når det blir nødvendig – uten å ta opp ny gjeld. Vi ber dere om hjelp i dette arbeidet, blant annet gjennom aktivt å oppfordre andre til å bidra, og kanskje også selv bidra litt mer - både ved å tegne flere andeler, og gjennom årlig innbetaling av kontingent og gave.

En viktig økonomisk milepæl er nådd, - i august ble restgjelden på maskinen nedbetalt.

Etter innspill fra medlemmer vurderer styret å synliggjøre de som bidrar økonomisk til løypekjøringen på nettsiden vår (www.kvamsfjellet.no). Slik kan vi fremheve og takke de som aktivt bidrar til dette spleiselaget, både medlemmer i RKT og andre som årlig støtter oss økonomisk. Det er kun navn på medlemmer eller lag/foreninger/næringsvirksomheter som vil fremkomme på en slik liste. Dersom du som medlem har store motforestillinger mot dette ber vi deg gi oss en tilbakemelding pr. e-post innen 15. september.

Vi ser frem til en fin vintersesong og gode skiturer!

Med vennlig hilsen
Styret i Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag SA

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel