RKT har kjøpt ny løypemaskin (Kassbohrer PistenBully 100) som står klar på Rustugusetra. Grunnprepareringen av løypenettet er i full gang og det er satt noen spor med scooter og sporsetter. Vi trenger ennå litt snø før en kan bruke løypemaskinen.

I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på noe hyppigere kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 7, 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring.

Hele løypenettet er på 120 km og det er derfor nødvendig å differensiere mellom hovedløyper som kjøres opp ofte og andre løyper. Føgende kategorier løyper er aktuelle:

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Følg med på Skisporet.no eller Facebook for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

 

Hoved løyper:

Hovderunden kort

Hovderunden lang 

Skogsløype via Haugseter

Skogsløype via Langtjønn

Til Glitterdalen  via Hovde og Luseby

Tjønnseter/Svarthaugbekken                      

Til Furusjøveien via Elgsvika

Til Kringseter via Blomseterdalen   

Kringseter-Vålåsjøseter                                    

Avstikker til FV419 Skihytta   Avstikker Rondaplassen Fv419    

Avstikker til Fv419 mot Tjønnseter/Lauvåshaugen

Sekundær løyper:

Frybrua - Fiskedalen – Bergemellom. Løypa går på vestsiden av Frya fra Frybrua og mot Flakken og ikke om Kvamsnysætra som tidligere.

Lysløypa

 

Tilførsels løyper:

Frybrua -Kvamsnysætra            

Lauvåshaugen 

Siltjønnlia  

Lomtjønn – Krokbekkveien

Hovdemyra – Flakshøveien                

Rondaplassen-Gamle Nyseterveg            

Fryosen – Kolstadbakken-Hovdemyra

   

Scooter løyper

Flakshøa 

Furusjøen - Kvamsvika-Luseby-Vassimillom 

Sukkertoppen

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel