Årsmøte 29.07.2023 har valgt følgende nytt styre for Furusjøen båtplassforening:

Formann: Jostein Kamp (gjenvalgt 2023-25)
Styremedlem: Trond Slåen (ny 2023-25)
Kasserer: Thomas Aspeslåen (2022-24)
Sekretær: Bjørn Bjørke (2022-24)
Revisor: Torolf Hagen (2023-25)
Valgkomitè: Ivar Haave, Bård Larsen og Åse Mollestad Ous.

For spørsmål om båtplass, kontakt formann Jostein Kamp mob 901 15 622, kampjostein@gmail.com eller sekretær Bjørn Bjørke mob 971 94 880, bjorn.erik.bjorke@gmail.com.

Furusjøen båtplassforening er en privat forening for andelseiere i båtplassen i Røssumbuvika. Båtplassen består av 60 båtplasser innenfor moloen, dagparkering for gjester og parkering for båtforeningens medlemmer og hytteeiere, et lite naust og område for vinteropptak av båter.

Det er for tiden ingen ledige plasser, men henvendelse for venteliste rettes til styret. Det er krav om tilhørighet på Kvamsfjellet i form av eierskap til hytte innenfor et gitt geografisk område.

https://www.facebook.com/furusjoenbatplassforening

Merk: til denne facebooksiden finnes en privat gruppe som kun andelseiere kan delta i. Lik denne siden og send forespørsel til gruppen om du har tilhørighet.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel