Info fra VA-utbygger Stian Brenden AS

Publisert den 6. desember 2018
 av Kvamsfjellet Vel

Til alle som ferdes på vegene i Kvamsfjellet:
Her kommer et raskt sammendrag av aktiviteten som pågår i vår regi på Kvamsfjellet.
Det er, og vil fram mot jul, være mest aktivitet med en god del trafikk i området Sukkertoppråket, over Hovde og opp i Sildtjønnslia.

Det vil være behov for å stenge noen veger etter hvert for kortere perioder, men dette blir varslet Kvam Seterveger og de enkelte lokale veglagene i god tid i forkant slik at de formidler dette videre ut til de berørte.

Stian Brenden Maskinservice AS tar juleferie etter endt arbeidsdag 21.12.18 og det vil derfor ikke blir noe anleggsaktivitet i Kvamsfjellet før 02.01.2019.

Vi legger til voller som sikring mot grøfter som ligger inntil veg og har i tillegg interne rutiner som beskriver merking av disse vollene med zebra for synlighet i disse mørke tider.
Sikring, synlighet og opprusting av veger er fokusområder og noe vi også vil ha en ekstra gjennomgang av på anlegget mot juleferien.

Hilsen Stian Brenden AS"

For mer info: 416 42 305  (på dagtid)

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel