Vi publiserer her en fritidsboligundersøkelse i forbindelse med bærekraftig reisemål og digital kommunikasjonskanal.

Undersøkelsens formål er å kartlegge holdninger til reiselivsutvikling, samt å avdekke interesse for digital kommunikasjonsplattform.

Delta her: https://no.surveymonkey.com/r/Fritidsbolig

Det er fint om dere kan delta på denne, slik at Visit Lillehammer får mest mulig svar å jobbe ut ifra.
Undersøkelsen er tilgjengelig frem til 15.mai.

Mvh
Styret

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel