Vi har nå sendt ut faktura for årets medlemskap. Det viser seg i år at det er en stor nedgang i medlemsmassen vår. Årsaken til dette kan være ulike ting som f eks all den negative omtalen rundt vann/avløp saken, Covid 19, overgang til nytt register som gjør at dere ikke har fått tilsendt faktura osv. Uansett oppfordrer vi flest mulig av dere til å bli med i Velforeningen. Jo flere medlemmer vi er, jo sterkere står vi.
Ett medlemskap koster kr 250,- pr år. Om det er flere brukere på ett gards- og bruksnr så er det tilstrekkelig med ett medlemskap.
Vi utfordrer spesielt lokale hytteeiere til å bli med. Under sist opptelling så hadde vi kun 15 medlemmer med postadresse Kvam!

Benytt dere av linken på https://www.kvamsfjellet.no/ og registrer dere der. Deretter vil dere automatisk motta betalingsinfo.

Vi har flere satsingsområder vi ønsker å få i gang på fjellet vårt i nær framtid. Bli med oss og delta i dette og påvirk utviklingen i riktig retning:)

Mvh
Eystein Brustuen
Leder Kvamsfjellet Vel

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel