Årsmøte i Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag finner sted på Rondablikk Høyfjellshotell på skjærtorsdag, 28. mars kl. 11.00. Også denne gangen regner vi med at møtet tar ca. 1 time. Du rekker med andre ord både en sen frokost før møtet, og en skikkelig skitur etterpå. 


Klikk på linken under for detaljert innkalling og saksliste. Innkallingen og saksdokumentene er også sendt pr e-post til alle de medlemmene av RKT som har oppgitt e-postadresse. Årsberetning og regnskap, samt eventuelle øvrige saksdokumenter, vil senest to uker før møtet bli lagt ut på RKTs hjemmeside og sendt medlemmene.
Vel møtt!

Vennlig hilsen Styret

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel