Det har vært endel spørsmål rundt bruk av båtmotor på Furusjøen. Kort fortalt så er det grense på 10 HK over hele Furusjøen.
Henvisninger på dette:

Nord Fron: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-05-08-823

Sel: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-06-17-902

Mvh
Styret Kvamsfjellet Vel

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel