Størrelse på båtmotor Furusjøen

Publisert den 8. juli 2021
 av Kvamsfjellet Vel

Det har vært endel spørsmål rundt bruk av båtmotor på Furusjøen. Kort fortalt så er det grense på 10 HK over hele Furusjøen.
Henvisninger på dette:

Nord Fron: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-05-08-823

Sel: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-06-17-902

Mvh
Styret Kvamsfjellet Vel

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel