I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger, fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring. Det skilles mellom høyfrekvent og lavfrekvent kjøring og mellom hoved-, sekundær-, tilførsels- og scooter løyper.

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Løypemaskinen kan ikke være alle steder samtidig. Det tar flere timer å kjøre opp alle løypene. Så følg med på Skisporet.no eller Face-book for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

 

Hoved løyper:

Hovderunden Kort   Hovderunden Lang

Skogsløype via Haugseter   Skogsløype via Langtjønn   

Fjellsenteret til Bjørgebu   Til Glitterdalen  

Til Furusjøveien via Elgsvika   Til Kringseter via Blomseterdalen                                                        Kringseter-Vålåsjøseter                                     Avstikker til FV419 Skihytta   Avstikker Rondaplassen Fv 419               Avstikker opp til Fv 419 mot Tjønnseter/Lauåsh

Sekundær løyper: 

Tjønnseter om Svarthaugbekken                      Kvamsnysæter - Fiskdalen – Bergemellom

Lysløypa

 

Tilførsels løyper: 

Nysæter                               Lauåshaugen

Siltjønnlia     Fryosen – Røssumbu vika

Lomtjønn – Krokbekkveien     Hovdemyra – Flakshøveien

Hovdemyra – Kolstadbakke                                Rondaplassen-Gamle Nyseterveg

Scooter løyper

Flakshøa                               Furusjøen Kvamsvika-Luseby-Vassimillom  

Sukkertoppen -Tjønnseter (inkl. Svarth.)       Lysløypa - Slåa - Tjønnseter

 

Hundekjøringsløyper (Ikke RKT ansvar)

Noen løyper rundt på Kvamsfjellet

Nyseter – Eldåbu (Trollløypa)   

Sukkertoppen – Krøkla  

 

SESONG-/KJØREPLAN RKT 2021 - 2022

 

November 

Lav kjørefrekvens, Hoved-løyper, tilførselsløyper

 

Desember 

01.12 -20.12 Lav kjørefrekvens Hoved-løyper, tilførselsløyper 

21.12 - 02.01 Høy kjørefrekvens alle løyper

 

Januar

Uke 1-2-3-4 lav kjørefrekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper, 

 

Februar og mars

Høy kjørefrekvens i vinterferieukene og Påsken, ellers lav kjørefrekvens i Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper,

April

Høy kjørefrekvens i påsken. Etter påske, lav frekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper

 

Lav kjørefrekvens: Kun Fredag -søndag

Høy kjørefrekvens: Fredag-søndag men også noe i ukedagene

Hoved-løyper ferdig til kl. 08.30 

Sekundærløyper ferdig til kl. 11.30

Tilførsels løyper etter behov. 

 

Vær obs på at midlertidig bru for kryssing av Frya ved utløpet av Flakken vil bli fjernet 19 - 20 april 2022.

 

Styret i RKT

  1. november 2021
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel