I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på noe hyppigere kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring. Det skilles mellom høyfrekvent og lavfrekvent kjøring og mellom hoved-, sekundær-, tilførsels- og scooter løyper.

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Løypemaskinen kan ikke være alle steder samtidig. Det tar flere timer å kjøre opp alle løypene. Så følg med på Skisporet.no eller Face-book for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.


Hoved løyper:

 • Hovderunden Kort
 • Hovderunden Lang
 • Skogsløype via Haugseter
 • Skogsløype via Langtjønn
 • Fjellsenteret til Bjørgebu
  Til Glitterdalen
  Til Furusjøveien
  Til Kringseter
 • Kringseter-Vålåsjøseter
  Avstikker til FV419 Skihytta
  Avstikker Rondaplassen Fv 419
  Avstikker opp til Fv 419 mot Tjønnseter/Lauåsh

Sekundær løyper:

 • Tjønnseter om Svarthaugbekken
 • Kvamsnyseter - Fiskdalen – Bergemellom
 • Lysløypa

Tilførsels løyper: 

 • Nysæter
 • Lauåshaugen
 • Siltjønnlia
 • Fryosen – Røssumbu vika
 • Lomtjønn – Krokbekkveien
 • Hovdemyra – Flakshøveien
 • Hovdemyra – Kolstadbakke
 • Rondaplassen-Gamle Nyseterveg

Scooter løyper:

 • Flakshøa
 • Furusjøen Kvamsvika-Luseby-Vassimillom
 • Sukkertoppen -Tjønnseter (inkl. Svarth.)
 • Lysløypa - Slåa - Tjønnseter

Hundekjøringsløyper (Ikke RKT ansvar):

 • Noen løyper rundt på Kvamsfjellet
 • Nyseter – Eldåbu (Trollløypa)  
 • Sukkertoppen – Krøkla

 

SESONG-/KJØREPLAN RKT 2020 - 2021

November 
Lav kjørefrekvens, Hoved-løyper, tilførselsløyper

Desember 
01.12 -20.12 Lav kjørefrekvens Hoved-løyper, tilførselsløyper 
21.12 - 02.01 Høy kjørefrekvens alle løyper

Januar
Uke 1-2-3-4 lav kjørefrekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper, 

Februar og mars
Høy kjørefrekvens i vinterferieukene og Påsken, ellers lav kjørefrekvens i Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper,

April
Høy kjørefrekvens i påsken. Etter påske, lav frekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper

Lav kjørefrekvens: Kun fredag -søndag

Høy kjørefrekvens: Fredag-søndag men også noe i ukedagene

Hoved-løyper ferdig til kl. 08.30 
Sekundærløyper ferdig til kl. 11.30
Tilførsels løyper etter behov. 

 

Styret i RKT

2. november 2020

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel