Styret i RKT innkaller til årsmøte torsdag 1. april kl 11.00 på Rondablikk hotel.
Innkalling skal sendes alle medlemmer med kjent mailadresse senest 14 dager før årsmøtet.
Vedlagt følger innkalling med sakliste, årsmelding 2020, regnskap 2020 og budsjett for 2021

Møtelokalet settes opp med god avstand mellom stoler, navn og tlfnr registreres ved ankomst, håndsprit blir satt fram.
Dersom årsmøtet må utsettes pga smittesituasjonen og nasjonale restriksjoner i forhold til corona-situasjonen, vil det bli gitt informasjon om det.  Følg med på RKT's facebook-side eller hjemmeside på Kvamsfjellet.no/rkt/.

Med vennlig hilsen
Rondane Kvamsfjellet Turløypelag

Vedlegg:
Saksdokumenter utsendt til årsmøtet

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel