Styret vil med dette innkalle til årsmøte i Rondane Kvamsfjellet Turløyelag. Møtet var planlagt avholdt torsdag 1. april men ble pga covid-19 og smittesituasjonen, utsatt og ny dato er satt til lørdag 9.oktober kl 16.00 på Rondablikk Hotell.  Her oversendes innkallingen til møtet. Saksdokumenter ble sendt ut i mars, men de er også lagt ut på  https://www.kvamsfjellet.no/rkt-innkalling-til-arsmote/

Medlemmer som får denne innkallingen pr post, bes sende sin mailadresse til tove.dahlen@vekstra.no

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel