Styret i RKT innkaller til årsmøte torsdag 14. april kl 16.00 på Rondablikk hotel.
Innkalling skal sendes alle medlemmer med kjent mailadresse senest 14 dager før årsmøtet.
Vedlagt følger innkalling med sakliste, årsmelding 2021, regnskap 2021 og budsjett for 2022.
 
Medlemmer i RKT som ikke mottar denne innkallingen pr mail, bes oppgi mailadresse til tove.dahlen@vekstra.no.
Se innkalling her:
Innkalling til årsmøte 14.04.2022
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel