Styret i Kvamsfjellet Vel hadde 25. juni møte med Nord Fron kommune (NFK) om status på VA-prosjektet på Kvamsfjellet. Kommunen opplyste om følgende:

Styret opplevde møtet som konstruktivt og både NFK og Vellet var opptatt av å se fremover og sikre en best mulig ferdigstillelse av de utestående forholdene.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel