Hei alle medlemmer av Kvamsfjellet Vel!

Vi prøver å få orden på medlemslister, og minske utgiftene til stadige purringer pga feil kontaktinfo, til alle dere som faktisk ønsker å være medlemmer i Kvamsfjellet Vel.

Kompani Kvam/Rubic er våre nye hjelpere og de vil snart sende deg en sms og/eller en epost for å be om årets innbetaling på kr 250,-.

Noen hytteeiere står oppført med flere personer, men dere skal kun betale en medlemskontingent pr. hytte.

For de av dere som IKKE får tilsendt sms/epost om dette innen 10. mars, og som ønsker medlemskap i Vel foreningen:

SEND MAIL eller RING til styreleder Eystein Brustuen ( eybrus@online.no eller tlf 92409648 ) slik at vi får dere inn i det nye elektroniske medlemsregisteret vårt.

PSST: Dette er «nybrottsarbeid», og vi er avhengig av at dere melder tilbake evt ny kontaktinfo etter hyttesalg og -kjøp mm. Vi ber derfor om tålmodighet, men vi har tro på at dette er ressursbesparende på sikt, ressurser vi kan bruke på fellesskapet.

Ring også gjerne om det er noe du ikke skjønner av dette.

Vennlig hilsen styret i Kvamsfjellet Vel

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel