Vi har sendt ut nyhetsbrev til våre medlemmer. Hvis du ikke har mottatt det, så kan det være at vi har feil e-post adresse, eller at du eventuelt ikke er registrert som medlem.
Gi beskjed til eybrus@online.no, dersom du ikke har mottatt nyhetsbrevet på e-post.
Hvis du ønsker å melde deg inn, så kan dette gjøres her på www.kvamsfjellet.no

Hilsen Styret

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel