Den nye traseen som erstatter løypa på seterveien til Hovde er klar. Takket være positive grunneiere har RKT fått traseen barmarkspreparert, og den er nå klar til skisesongen. 

Løypebeskrivelse:
Før isen på Årvillingen er trygg, går løypa til venstre etter parkeringsplassen på Fjellsenteret. Den følger kanten langs Årvillingen og går over Breienshaugen og ned til Finn Jensen bakken. Herfra tar løypa til høyre østover i skogkanten. Den krysser gamle Hovdeveien, og etter ca 500 meter møter den ny løype fra Siltjønnlia. Videre følger den skogkanten mot Hovdekrysset og over Hovdemyra mot Hovde. Opp mot Hovde følger løypa en gammel vei gjennom skogen og over Moakvea og møter der løypa fra Skjemtjønna på Hovdehalsen.

Nå i helga er det begynt å kjøre såle. Ved kulde og litt mer snø vil det bli rekordtidlige løyper. Nytt løypekart er planlagt neste år.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel