skilt

Vi trenger mange nye medlemmer til RKT
- en felles utfordring! 

En vesentlig bedre oppslutning i form av flere nye medlemmer til RKT - både blant campingvogn- og hytteeiere, og blant fastboende og næringsdrivende i Kvam - er en forutsetning for å kunne opprettholde og videreutvikle løypenettet på Kvamsfjellet.

Dette er vår felles utfordring! Det haster!

Agenda for møtet:

1. Status i arbeidet med etableringen av RKT; hva har vi gjort og oppnådd hittil?
2. Medlemsoversikt og andelstegning pr. 31.07.2011
3. Regnskap pr. 31.07.2011
4. Arbeidet fremover; handlingsplaner
5. Løype- og prepareringsplan for sesongen 2011 - 2012

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel