Entreprenørfirmaet Stian Brenden AS har nå klart et kart over hvor hovedledningen skal gå i det mye VA-anlegget på Kvamsfjellet.

Prosjekteder Endre Solberg presiserer at kartet er laget som en visuell plan og ikke er arbeidstegning, så det kan bli noen endringer/detaljer i trasé.

- Kartet viser hovedledningen, sier Solberg. De satser på at stikkledninger blir lagt samtidig som hovedledning i område for område.

 Stian Brenden AS har som mål om å få sendt ut tilbud før jul på den andel av stikkledning som hytteeier skal bekoste. Men da på den delen der det først er oppstart, resten av feltene vil få tilbud i rimelig tid før oppstart i deres felt.

Endre Solberg sier det ligger til anleggslederen å ha kontakten mot hytteeiere, så det er mulig å komme med spørsmål og evt befaringer.

-Dette blir informert om i tilbudet vi sender ut.

Kvamsfjellet Vel beklager at gjengivelsen av kartet er litt dårlig her på sida

Kart_1.pdf

Kart_2.pdf

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel