Forslag til utvida båndtvang for hund på Kvamsfjellet

Publisert den 29. januar 2020
 av Kvamsfjellet Vel

Hei

Det er nå ute et forslag til endring av forskrift om utvida båndtvang for hund, fra Nord Fron kommune. Dette er på høring frem til 02.03.20.

I grovt så er forslaget at det ikke skal være tillatt med løs hund i en del av skiløypene på fjellet. I praksis så vil dette si i de mest trafikkerte løypene og i den delen av løypenettet som ligger nærmest hyttefeltene.
Rondane og Kvamsfjellet Turløypelag har gitt innspill på forslaget.

Mer informasjon og kart over de aktuelle områdene finner dere på postlisten til Nord Fron kommune:

https://www.nord-fron.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020000110&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1079&

Mvh

Kvamsfjellet Vel

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel