skiloper

Alle skiløyper på seterveiene ble preparert og sporsatt påny igår ettermiddag og idag tidlig. Løypene er spørsatt med klassisk spor i ytterkant og skøytetrassè i midten. Dette gjelder følgende løyper:

Bjørgebu - Kvamsnysætrin - Fiskedalen
Løypa fra Kvamsnysætrin mot Eldåbu (nedenfor tregrensen)
Hovdemyra - Bergemillom
Hovdemyra - Hovde - Kvamvika
Haugsetra - Grønnbakkan - Blomseterdalen

I tillegg er det foretatt ny grunnpreparering (uten sporsetting) av flere av de øvrige løypene. Forholdene er nå meget gode i alle de løypene som er sporsatt.

Skisporet.no fungerer fortsatt ikke tilfredsstillende. Vi håper imidlertid dette lar seg løse i løpet av de nærmeste dagene.

Styret

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel