Dugnad ifm merking og rydding av ny løypetrasè fredag 9 oktober

Publisert den 5. oktober 2020
 av Kvamsfjellet Vel

Det vil førstkommende fredag bli gjennomført en dugnad for opparbeidelse av trasè til ny skiløype. Den nye løypa vil gå ned Frydalen, forbi Flakken og videre mot Koltjønna og Fiskdalen.
Oppmøte ved bommen mot Nysetra fredag 9 okt kl 0930. Hvis mulig, ta gjerne med motorsag/ryddesag/håndsag eller lignende. Det er også behov for personell som kan samle sammen det som blir lagt ned av vegetasjon. Videre skal det settes ned refleksstikker, som blir stående gjennom vinteren.
Det kan også bli aktuelt å bruke påfølgende lørdag. Altså lørdag den 10 oktober.

Håper på bra oppmøte.

Kart: 2020-10-05 Ny løype ned Frydalen

 

 

Tilbake til nyheter
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel