Rondane - Kvamsfjellet Turløypelag på Skisporet.no

Det er ca 115 km med oppkjørte skiløyper i skogs- og fjellterreng. Løypenettet er knyttet sammen med løyper nordover mot Mysuseter/Raphamn/Høvringen/ Rondvassbu og sørover mot Sødorp-fjellet. Løypene benyttes også av turrennet Furusjøen Rundt.  På skisporet.no kan du til enhver tid se når løyper er kjørt og planlegge dagen tur.  Skisporret.no kan lastes ned som app på mobilen. Der har du også mulighet til se hvor du er i løypa.

RKT har kjøpt ny løypemaskin (Kassbohrer PistenBully 100) som står klar på Rustugusetra. Grunnprepareringen av løypenettet er i full gang og det er satt noen spor med scooter og sporsetter. Vi trenger ennå litt snø før en kan bruke løypemaskinen.

I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på noe hyppigere kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 7, 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring.

Hele løypenettet er på 120 km og det er derfor nødvendig å differensiere mellom hovedløyper som kjøres opp ofte og andre løyper. Føgende kategorier løyper er aktuelle:

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Følg med på Skisporet.no eller Facebook for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

Hoved løyper:

Sekundær løyper:

 Tilførsels løyper:

 Scooter løyper

Innkalling til årsmøte i Rondane Kvamsfjellet Turløypelag torsdag 06.04.2023 kl 16.00

 

Se innkalling her:

Innkalling årsmøte 06.04.23 inkl sakspapirer

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel