RKT har kjøpt ny løypemaskin (Kassbohrer PistenBully 100) som står klar på Rustugusetra. Grunnprepareringen av løypenettet er i full gang og det er satt noen spor med scooter og sporsetter. Vi trenger ennå litt snø før en kan bruke løypemaskinen.

I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på noe hyppigere kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 7, 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring.

Hele løypenettet er på 120 km og det er derfor nødvendig å differensiere mellom hovedløyper som kjøres opp ofte og andre løyper. Føgende kategorier løyper er aktuelle:

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Følg med på Skisporet.no eller Facebook for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

Hoved løyper:

Sekundær løyper:

Tilførsels løyper:

Scooter løyper

Innkalling til årsmøte i Rondane Kvamsfjellet Turløypelag torsdag 06.04.2023 kl 16.00

 

Se innkalling her:

Innkalling årsmøte 06.04.23 inkl sakspapirer

I skiløypeplanen for vinteren 2022/23 vil det bli lagt vekt på kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger, fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 7, 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring. Det skilles mellom høyfrekvent og lavfrekvent kjøring og mellom hoved-, sekundær-, tilførsels- og scooter løyper.

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Følg med på Skisporet.no eller Face-book for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Løypa i Frydalen til Fiskedalssetrene er lagt om og har nå sitt utgangspunkt ved Frybrua og går på sørvestsiden av Frya mot Flakken og ikke om Kvamsnysætra.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

 

Hoved løyper:

Hovderunden Kort   Hovderunden Lang 

Skogsløype via Haugseter   Skogsløype via Langtjønn

Til Glitterdalen   Tjønnseter/Svarthaugbekken                      

Til Furusjøveien via Elgsvika   Til Kringseter via Blomseterdalen                                                        Kringseter-Vålåsjøseter                                     Avstikker til FV419 Skihytta   Avstikker Rondaplassen Fv419               Avstikker til Fv419 mot Tjønnseter/Lauvåshaug

Sekundær løyper: 

Frybrua - Fiskedalen – Bergemellom. Løypa er lagt om for vinteren 22/23 og går på vestsiden av Frya fra Frybrua og mot Flakken og ikke om Kvamsnysætra.

  

Lysløypa

 

Tilførsels løyper: 

Kvamsnysætra                 Lauvåshaugen 

Siltjønnlia   Lomtjønn – Krokbekkveien

Hovdemyra – Flakshøveien                             Rondaplassen-Gamle Nyseterveg            

Fryosen – Kolstadbakken-Hovdemyra

   

Scooter løyper

Flakshøa                               Furusjøen Kvamsvika-Luseby-Vassimillom  

Årsmøte for 2022 er gjennomført!

Her er link til referat fra årsmøte 2022

 

Hilsen styret

Styret i RKT innkaller til årsmøte torsdag 14. april kl 16.00 på Rondablikk hotel.
Innkalling skal sendes alle medlemmer med kjent mailadresse senest 14 dager før årsmøtet.
Vedlagt følger innkalling med sakliste, årsmelding 2021, regnskap 2021 og budsjett for 2022.
 
Medlemmer i RKT som ikke mottar denne innkallingen pr mail, bes oppgi mailadresse til tove.dahlen@vekstra.no.
Se innkalling her:
Innkalling til årsmøte 14.04.2022

I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger, fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring. Det skilles mellom høyfrekvent og lavfrekvent kjøring og mellom hoved-, sekundær-, tilførsels- og scooter løyper.

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Løypemaskinen kan ikke være alle steder samtidig. Det tar flere timer å kjøre opp alle løypene. Så følg med på Skisporet.no eller Face-book for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

 

Hoved løyper:

Hovderunden Kort   Hovderunden Lang

Skogsløype via Haugseter   Skogsløype via Langtjønn   

Fjellsenteret til Bjørgebu   Til Glitterdalen  

Til Furusjøveien via Elgsvika   Til Kringseter via Blomseterdalen                                                        Kringseter-Vålåsjøseter                                     Avstikker til FV419 Skihytta   Avstikker Rondaplassen Fv 419               Avstikker opp til Fv 419 mot Tjønnseter/Lauåsh

Sekundær løyper: 

Tjønnseter om Svarthaugbekken                      Kvamsnysæter - Fiskdalen – Bergemellom

Lysløypa

 

Tilførsels løyper: 

Nysæter                               Lauåshaugen

Siltjønnlia     Fryosen – Røssumbu vika

Lomtjønn – Krokbekkveien     Hovdemyra – Flakshøveien

Hovdemyra – Kolstadbakke                                Rondaplassen-Gamle Nyseterveg

Scooter løyper

Flakshøa                               Furusjøen Kvamsvika-Luseby-Vassimillom  

Sukkertoppen -Tjønnseter (inkl. Svarth.)       Lysløypa - Slåa - Tjønnseter

 

Hundekjøringsløyper (Ikke RKT ansvar)

Noen løyper rundt på Kvamsfjellet

Nyseter – Eldåbu (Trollløypa)   

Sukkertoppen – Krøkla  

 

SESONG-/KJØREPLAN RKT 2021 - 2022

 

November 

Lav kjørefrekvens, Hoved-løyper, tilførselsløyper

 

Desember 

01.12 -20.12 Lav kjørefrekvens Hoved-løyper, tilførselsløyper 

21.12 - 02.01 Høy kjørefrekvens alle løyper

 

Januar

Uke 1-2-3-4 lav kjørefrekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper, 

 

Februar og mars

Høy kjørefrekvens i vinterferieukene og Påsken, ellers lav kjørefrekvens i Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper,

April

Høy kjørefrekvens i påsken. Etter påske, lav frekvens. Hoved-løyper, sekundær løyper, tilførselsløyper

 

Lav kjørefrekvens: Kun Fredag -søndag

Høy kjørefrekvens: Fredag-søndag men også noe i ukedagene

Hoved-løyper ferdig til kl. 08.30 

Sekundærløyper ferdig til kl. 11.30

Tilførsels løyper etter behov. 

 

Vær obs på at midlertidig bru for kryssing av Frya ved utløpet av Flakken vil bli fjernet 19 - 20 april 2022.

 

Styret i RKT

  1. november 2021
Styret vil med dette innkalle til årsmøte i Rondane Kvamsfjellet Turløyelag. Møtet var planlagt avholdt torsdag 1. april men ble pga covid-19 og smittesituasjonen, utsatt og ny dato er satt til lørdag 9.oktober kl 16.00 på Rondablikk Hotell.  Her oversendes innkallingen til møtet. Saksdokumenter ble sendt ut i mars, men de er også lagt ut på  https://www.kvamsfjellet.no/rkt-innkalling-til-arsmote/

Medlemmer som får denne innkallingen pr post, bes sende sin mailadresse til tove.dahlen@vekstra.no

Det vises til tidligere utsendt innkalling og sakspapirer til årsmøte planlagt avholdt 1. april 2021.

Styret i RKT har bestemt at årsmøtet utsettes pga covid-19 og smittesituasjonen. Ny innkalling blir sendt ut, lagt ut på hjemmeside og facebook.

Styret i RKT innkaller til årsmøte torsdag 1. april kl 11.00 på Rondablikk hotel.
Innkalling skal sendes alle medlemmer med kjent mailadresse senest 14 dager før årsmøtet.
Vedlagt følger innkalling med sakliste, årsmelding 2020, regnskap 2020 og budsjett for 2021

Møtelokalet settes opp med god avstand mellom stoler, navn og tlfnr registreres ved ankomst, håndsprit blir satt fram.
Dersom årsmøtet må utsettes pga smittesituasjonen og nasjonale restriksjoner i forhold til corona-situasjonen, vil det bli gitt informasjon om det.  Følg med på RKT's facebook-side eller hjemmeside på Kvamsfjellet.no/rkt/.

Med vennlig hilsen
Rondane Kvamsfjellet Turløypelag

Vedlegg:
Saksdokumenter utsendt til årsmøtet

Her kommer en liten oppdatering av virksomheten i RKT.

I løpet av sommeren har det blitt gjennomført service på løypemaskinen og den står klare til å sette fine skispor når snøen kommer. Snøen lar vente på seg, så vi må smøre oss med litt tålmodighet. Men så fort det kommer nok snø, vil vi starte grunnpreparering med snøscooter og slådd slik at det blir en god såle av den første snøen som kommer. Følg med på skisporet.no !!
Løypeplan for kommende vinter er lagt ut på hjemmesiden til RKT. Det blir kjørt løyper fredag-søndag, jule- og nyttårsferien, vinterferieuker og i påsken. Ved store snøfall og mye vind, kan det bli kjørt løyper også i ukedager.

Det arbeides for å få utarbeidet og satt opp kartplater på stolper i løypekryss.

Det er opparbeidet ny løypetrase i Frydalen fra Kvamsnysetrene og til Fiskedalssetrene. Dette er gjort med stor dugnadsinnsats, 200 – 250 timer, fra medlemmer og styret i RKT, grunneiere både i Sødorp og Kvam. Etter søknad om bruk av gravemaskin i traseen, ga Nord Fron kommune meget raskt svar og tillatelse til det. Det er av stor betydning for preparering av løypene. Det er også opparbeidet trase fra Rondaplassen og et stykke opp mot Sukkertoppen. Videre er det gjort utbedringer nedenfor Rondaplassen retning Tjønnsetrene, nedover mot Kvamshytta
Grunneier og setereier Ole Solberg på Fiskedalen, har oppført en gapahuk ved Storvatnet i Bergimellom. Styret i RKT har gitt et tilskudd på kr 20 000 til dette og beløpet er bevilget av Helge Ruststuens minnefond.

Det snør ikke skispor, støtt RKT ved å tegne medlemskap for kr 800,- , konto 2095.19.51693 eller VIPPS 92995.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel