Vi har nå sendt ut nyhetsskriv til alle registrerte medlemmer, både de som har betalt årets kontingent og de som har vært registrert fra tidligere. Det er fortsatt mange som ikke er registrert med mailadresse og disse vil dessverre ikke få tilsendt nyhetsskriv. Hvis du ikke har fått det tilsendt, send oss gjerne en mail slik at vi får registrert dette. Sendes til eybrus@online.no.

Mvh
Styret Kvamsfjellet Vel

Årsmøte i Rondane Kvamsfjellet Turløypelag avholdes torsdag 28. mars kl. 1600 på Rondablikk hotell.

Saksdokumenter vedlegges.

Oddleiv Sæle

styreleder RKT

Saksdokumenter årsmøte 2024

 

RKT har kjøpt ny løypemaskin (Kassbohrer PistenBully 100) som står klar på Rustugusetra. Grunnprepareringen av løypenettet er i full gang og det er satt noen spor med scooter og sporsetter. Vi trenger ennå litt snø før en kan bruke løypemaskinen.

I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på noe hyppigere kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 7, 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring.

Hele løypenettet er på 120 km og det er derfor nødvendig å differensiere mellom hovedløyper som kjøres opp ofte og andre løyper. Føgende kategorier løyper er aktuelle:

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Følg med på Skisporet.no eller Facebook for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

Hoved løyper:

Sekundær løyper:

Tilførsels løyper:

Scooter løyper

RKT har kjøpt ny løypemaskin (Kassbohrer PistenBully 100) som står klar på Rustugusetra. Grunnprepareringen av løypenettet er i full gang og det er satt noen spor med scooter og sporsetter. Vi trenger ennå litt snø før en kan bruke løypemaskinen.

I skiløypeplanen for kommende vinter vil det bli lagt vekt på noe hyppigere kjøring i de perioder det er mye bruk av løypenettet. Det betyr at det vil bli kjørt løyper i helger fredag - søndag, i juleferien, i vinterferieukene 7, 8 og 9 og i påskeferien. Kjøring i ukedager vil være nødvendig vedlikehold av løypene og forberedelser til helgekjøring.

Hele løypenettet er på 120 km og det er derfor nødvendig å differensiere mellom hovedløyper som kjøres opp ofte og andre løyper. Føgende kategorier løyper er aktuelle:

Løypekjøringen i lavfrekvent periode vil starte fredag morgen og gå til søndag. Høyfrekvent periode i ferier vil også omfatte ukedager. Tilstand og kvalitet på sporene, vær, vind, temperatur og snøfall vil kunne påvirke tidspunkt for når løypene vil være kjørt opp.  Følg med på Skisporet.no eller Facebook for nærmere oppdatering av løypekjøringen.

Det vil bli kjørt opp egne scooterløyper til bruk for hundekjøring utenom RKT’s løypenett. Disse løypene kan også benyttes av skiløpere.

Hoved løyper:

Sekundær løyper:

 Tilførsels løyper:

 Scooter løyper

Årsmøte 29.07.2023 har valgt følgende nytt styre for Furusjøen båtplassforening:

Formann: Jostein Kamp (gjenvalgt 2023-25)
Styremedlem: Trond Slåen (ny 2023-25)
Kasserer: Thomas Aspeslåen (2022-24)
Sekretær: Bjørn Bjørke (2022-24)
Revisor: Torolf Hagen (2023-25)
Valgkomitè: Ivar Haave, Bård Larsen og Åse Mollestad Ous.

For spørsmål om båtplass, kontakt formann Jostein Kamp mob 901 15 622, kampjostein@gmail.com eller sekretær Bjørn Bjørke mob 971 94 880, bjorn.erik.bjorke@gmail.com.

Furusjøen båtplassforening er en privat forening for andelseiere i båtplassen i Røssumbuvika. Båtplassen består av 60 båtplasser innenfor moloen, dagparkering for gjester og parkering for båtforeningens medlemmer og hytteeiere, et lite naust og område for vinteropptak av båter.

Det er for tiden ingen ledige plasser, men henvendelse for venteliste rettes til styret. Det er krav om tilhørighet på Kvamsfjellet i form av eierskap til hytte innenfor et gitt geografisk område.

https://www.facebook.com/furusjoenbatplassforening

Merk: til denne facebooksiden finnes en privat gruppe som kun andelseiere kan delta i. Lik denne siden og send forespørsel til gruppen om du har tilhørighet.

Da er det lagt ut referat etter sist årsmøte. Dette ligger under "styret" og deretter "årsmøte referater".
Hvis det er noen som er medlemmer og ikke har fått dette tilsendt på mail, må dere gi oss en melding om dette.

Mvh
Styret

Etter at vår medlemsregister leverandør Rubic AS byttet til ny bankforbindelse, har vi hatt endel utfordringer for de som ønsker å betale medlemskap med faktura og ikke Vipps/bankkort. Utfordringen var at det ikke ble generert KID nr og bankkontonr på fakturaen. Dette har nå kommet i orden, slik at alt skal fungere normalt. Hvis du likevel har utfordringer, så send gjerne en mail.

Mvh
Styret
Kvamsfjellet Vel

Innkalling til årsmøte i Rondane Kvamsfjellet Turløypelag torsdag 06.04.2023 kl 16.00

 

Se innkalling her:

Innkalling årsmøte 06.04.23 inkl sakspapirer

Vi har sendt ut nyhetsbrev til våre medlemmer. Hvis du ikke har mottatt det, så kan det være at vi har feil e-post adresse, eller at du eventuelt ikke er registrert som medlem.
Gi beskjed til eybrus@online.no, dersom du ikke har mottatt nyhetsbrevet på e-post.
Hvis du ønsker å melde deg inn, så kan dette gjøres her på www.kvamsfjellet.no

Hilsen Styret

En av Kvamsfjellet Vels medlemmer har tatt initiativ til å bidra til å samle inn strømaggregat til Ukraina:

"Hei alle medlemmer i Kvamsfjellet Vel og øvrige lesere av denne internettsiden!

Det er vel de aller fleste av oss som er rystet over krigen i Ukraina og ikke minst bombingen av boliger og bygninger som skal gi lys og varme til befolkningen i landet. En iskald vinter har begynt der og hjelp til oppvarming av hus og leiligheter er det et stort behov for. Strømaggregater kan bli en avgjørende viktig kilde til nødvendig oppvarming for tusenvis av familier.

Ettersom strøm blir installert i flere og flere hytter antar jeg det er flere enn oss som har et aggregat på hytta som ikke lenger er i bruk. Så da kom ideen om å samle dem inn, få dem sjekket og eventuelt reparert, og sendt til Ukraina.

Nord-Fron kommune støtter et slikt arbeid og bidrar til at Røde Kors i Nord-Fron kan samle inn aggregater på hyttene. Det er en frivillig ideell organisasjon som står for det videre arbeidet. Se her!!: https://www.helpers.no/lys-varme

Vi håper mange kan bidra til at vi får gjennomført denne hjelpen. Tom Henning Nyheim i Nord-Fron kommune står for kontakten og koordineringen med Røde kors hjelpekorps med innsamling av aggregater i kommunen og Kim Nordlie (99150244, kinor2@online.no) koordinerer opp mot Helpers."

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel