Årsmøte RKT - utsatt

Publisert den 17. mars 2021
 av Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag

Det vises til tidligere utsendt innkalling og sakspapirer til årsmøte planlagt avholdt 1. april 2021.

Styret i RKT har bestemt at årsmøtet utsettes pga covid-19 og smittesituasjonen. Ny innkalling blir sendt ut, lagt ut på hjemmeside og facebook.

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel