Styret i Rondane Kvamsfjellet Turløypelag inviterer til årsmøte for 2019 på Rondablikk Hotell søndag 4. oktober kl 13.00.
Saksdokumenter ble sendt ut i mail 25. mars 2020 og det vises til denne mailen. Forøvrig ligger dokumentene ute på www.kvamsfjellet.no under "Løypelaget"/ nyheter.
Med vennlig hilsen
Styret i RKT
P.S.: Kvamsfjellet Vel avholder sitt årsmøte samme dag og sted fra kl 11.00 - 13.00.  Årsmøtet for RKT starter rett etter avslutningen av møtet i Kvamsfj Vel.
Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel