rkt-plakat

Det første årsmøtet i Rondane – Kvamsfjellet Turløypelag finner sted på Rondablikk Høyfjellshotell på skjærtorsdag, 5. april kl. 11.00. Vi regner med at møtet tar ca. 1 time. Du rekker med andre ord både en sen frokost før møtet, og en skikkelig skitur etterpå.

Klikk på linken under for detaljert innkalling og saksliste, samt årsberetning og regnskap. Innkallingen og saksdokumentene er også sendt pr e-post til alle de medlemmene av RKT som har oppgitt e-postadresse.

Se saksdokumenter HER
Vel møtt!

Vennlig hilsen Styret

Webside av Kompani Kvam © 2020 Kvamsfjellet Vel